woensdag
22
februari '17

Lezing Peter Karstkarel

I.s.m. Werkgroep Historisch Koudum

de Klink, Koudum
Aanvang 20.00 uur
Entree € 7,50
Entreeprijs is incl. 2x koffie of thee. Kaartverkoop aan de zaal.
Zet in agenda

Lezing Peter Karstkarel

I.s.m. Werkgroep Historisch Koudum

"Dag, mijn lieve moeder"

Grafcultuur in Friesland

 

Al bijna een decennium lang zijn Peter en Klaske Karstkarel bezig met het in kaart brengen van de grafcultuur in Friesland. Ontroerende aanleiding daarvoor was de vondst van een kleine grafsteen op het kerkhofje van Brongerga, met daarop in eenvoudige letters 'Dag,mijn lieve moeder'. Het zerkje gaf geen naamen geen datumprijs; het was een graf voor iedere moeder en van alle tijden.

Sinds die dag hebben ze ruim 480 kerkhoven en begraafplaatsen en honderden kerken in Friesland bezocht. Met als resultaat een imposant verslag in boekvorm van hun jarenlange graventocht. In maar liefst 26 rijk geïllustreerde hoofdstukken besteden de Karstkarels allereerst aandacht aan de prehistorie,met ondermeer sarcofagen en dekstenen, de latere gotische zerken en uiteraard de trots van de Friese cultuurgeschiedenis: de renaissancezerken van grotemeesters. Daarna wordt de funeraire cultuur buiten de kerken uitgebreid besproken en in beeld gebracht. Te beginnen met de gevolgen van het verbod om in de kerken te begraven en de verplichting ombegraafplaatsen buiten de bebouwde kom te stichten. Vervolgens komen familiebegraafplaatsen van de elite, de grafkelders en gravenvelden voor deze maatschappelijke klasse aan de orde en volgt een zeer ruim overzicht van Friese kerkhoven en begraafplaatsen. Van algemene tot katholieke en joodse, maar ook de laatste rustplaatsen van dieren.

Een opmerkelijk hoofdstuk is gewijd aan bijzondere voorbeelden van grafpoëzie. Die soms een glimlach opwekken, tot vertedering leiden of juist tot nadenken stemmen. En emotie is er ook in andere vormen. Zoals bij het lezen van in steen gebeitelde drama's. Ouders die hun kinderen verloren, schaatsongevallen, schipbreukelingen, slachtoffers van oorlogshandelingen.

 

Meer agenda
Apple
Google (online)
Google (online)
Outlook