Meer agenda
De Súdwester
Stifting foar kultuer en ferdivedaasje
Culturele Stichting "de Súdwester" (Stifting foar Kultuer en Ferdivedaasje) heeft tot doel om jaarlijks een cultureel- en ontspanningsprogramma voor bewoners (en gasten) van "de Lytse Súdwesthoeke" te verzorgen. Daartoe behoren de plaatsen Koudum, Warns, Molkwerum, Hemelum, 't Heidenskip.   Door laagdrempelig, dicht bij huis, in ...