De Súdwester

Stifting foar kultuer en ferdivedaasje

Culturele Stichting "de Súdwester" (Stifting foar Kultuer en Ferdivedaasje) heeft tot doel om jaarlijks een cultureel- en ontspanningsprogramma voor bewoners (en gasten) van "de Lytse Súdwesthoeke" te verzorgen. Daartoe behoren de plaatsen Koudum, Warns, Molkwerum, Hemelum, 't Heidenskip.

 

Door laagdrempelig, dicht bij huis, in vertrouwde omgeving en regelmatig in eigen taal een breed gevarieerd en kwalitatief goed programma aan te bieden voor nagenoeg alle leeftijdsgroepen, brengt de stichting verschillende cultuurvormen binnen ieders bereik.

 

Het vermogen van de stichting bestaat uit subsidies, toegangsgelden en eventuele donaties, schenkingen of erfstellingen.

 

Het programma wordt bekend gemaakt hier op deze site, via de knop "agenda" is het te bekijken.