donderdag
21
januari '16

Lezing over de Sonttolregisters

In samenwerking met Histoarysk Koudum

De Klink Koudum
Ds. L. Tinholtstraat 1, Koudum
Aanvang 20.00 uur
Entree € 5,-
incl. koffie of thee
Zet in agenda

Lezing over de Sonttolregisters

In samenwerking met Histoarysk Koudum

Op donderdag 21 januari zal in de Klink een lezing worden gegeven over historische scheepsgegevens uit de Sonttolregisters. Speciale aandacht zal er zijn voor de vermeldingen van schippers uit Koudum, Molkwerum en Warns. Ook wordt een overzicht gegeven van de geschiedenis van de Sonttolregisters, de rol van de Republiek der Nederlanden in de Oostzeehandel en het project om alle gegevens te digitaliseren.

 

De Sont is de zeestraat die de Noordzee met de Oostzee verbindt. De doorgang is op zijn nauwst 4,5 kilometer. Het is een van de drukst bevaren waterwegen in de wereld en dat was in vroeger tijden ook al zo. De tolheffing in de Sont was voor de Deense koningen eeuwenlang een zeer belangrijke bron van inkomsten. Daarvan werd, over de periode 1497 tot 1857, een uitgebreide administratie bijgehouden. Welke producten werden vervoerd? Waar kwam het schip vandaan? Hoeveel belasting werd er betaald? Wat was de naam van de schipper en waar ging hij naartoe?

 

In 2009 is Tresoar te Leeuwarden, in samenwerking met de Rijks Universiteit Groningen, begonnen met het invoeren van de Sonttolgegevens. In een databank worden de gegevens van ongeveer 1,8 miljoen doorvaarten vastgelegd. Een bijzondere en waardevolle bron voor onderzoekers, historici en belangstellenden. De gegevens van de registers laten zien dat er veel Friese schippers op de schepen voeren.

 

De lezing wordt gegeven in samenwerking met Histoarysk Koudum en Sudwester, stifting foar kultuer en ferdivedaasje. Aanvang 20.00 uur, toegang 5 euro incl. koffie of thee.

Meer agenda
Apple
Google (online)
Google (online)
Outlook